מערכת סל הספורט גרסה 1.1

שם המשתמש
סיסמה
שנת פעילות

 

 

חברים יקרים שולמה מקדמת של סל הספורט בגובה 50% מתמיכת סל הספורט לפי נתונים שהיו במועד ההגשה בימים אלו תהיו בקשר עם מפקחי מנהל הספורט במחוז